Panda Squishy

Squishy Slow Rising Panda The Size of the BUN: about 4cm/1.57" Package: 1 x Random Squishy Soft mini panda squishy Cute panda squishy Keychain